قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
15٫000 شعر ایرانی جواد کلیدری شاملو یکی این همه گل را از دستم بگیرد
100٫000 شعر ایرانی فرشته رفیقیان بدخشان یک نقطه از اردیبهشت
150٫000 شعر ایرانی لیلا کرد بچه نیماژ یک شب پرنده ای
99٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد سپیده باوران یک بغل کاکتوس
60٫000 شعر ایرانی غلام رضا بروسان مروارید یک بسته سیگار در تبعید
140٫000 شعر ایرانی احمد رضا احمدی ثالث یادگار عشق و حرمان مدام
50٫000 شعر ایرانی میثم ریاحی نگاه وقتی صدا را مرتکب شدم
195٫000 شعر ایرانی بیژن نجدی مرکز واقعیت رویای من است
75٫000 شعر ایرانی شمس لنگرودی نگاه واژه ها به دیدن من آمدند
200٫000 شعر ایرانی گروس عبدالملکیان نگاه هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
170٫000 شعر ایرانی احمد شاملو نگاه هوای تازه
80٫000 شعر ایرانی محمدعلی بهمنی نیماژ هوا دو نفره هم که باشد در من جمعیتی ست
14٫000 شعر ایرانی زهرا باقری، پریسا مقصودی شهر فیروزه هنوز قرمز پررنگم
14٫000 شعر ایرانی زهرا باقری. پریسا مقصودی - هنوز قرمز پر رنگم
150٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری پریدخت سپهری فرزان هنوز در سفرم(شعرها و یادداشتهای منتشر نشده از سهراب سپهری)
170٫000 شعر ایرانی علی بابا چاهی سرزمین اهورایی هفتاد گل زرد
300٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری پیام عدالت هشت کتاب (پالتویی چرم)
15٫000 شعر ایرانی زهرا رنگانی پاژ نیمه دیگر پیاده رو
60٫000 شعر ایرانی مهدی اخوان ثالث زمستان نقیضه و نقیضه سازان
3٫900 شعر ایرانی سید مصطفی ارشاد نیا شیوه نسیم صبح
125٫000 شعر ایرانی سیدعلی صالحی نگاه نثار نام کوچک تو
105٫000 شعر ایرانی شمس لنگرودی نیماژ نت هایی برای بلبل چوبی
20٫000 شعر ایرانی مزیم اسحاقی نوح نبی نبض کوچه را بگیر
50٫000 شعر ایرانی حسین پناهی آناپنا نامه هایی به آنا 2
80٫000 شعر ایرانی حسین پناهی دارینوش نامه هایی به آنا
60٫000 شعر ایرانی حسین زحمتکش نیماژ نامحرمانه
80٫000 شعر ایرانی علیرضا آدینه نیماژ نافرمانی بدنی
80٫000 شعر ایرانی مهدی فرجی فصل پنجم میخانه ی بی خواب
35٫000 شعر ایرانی شمس لنگرودی چشمه می میرم به جرم آن که هنوز زنده بودم
169٫000 شعر ایرانی احمد رضا احمدی تیماژ می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد