قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
215٫000 رمان فارسی شهلا ظهوریان شادان یک زن مثل مادرم
225٫000 رمان فارسی ساناز فرجی شادان یک افق یک بی نهایت
210٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان مهر و مهتاب
450٫000 رمان ایرانی منیر مهریزی مقدم شادان مرهم
340٫000 شعر فارسی فروغ فرخزاد شادان مجموعه سروده های فروغ فرخزاد (جیبی)
620٫000 شعر ایرانی فروغ فرخزاد شادان مجموعه سروده های فروغ فرخزاد ( رقعی همراه سی دی)
490٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری شادان مجموعه سروده های سهراب سپهری (جیبی)
890٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان کوچه
150٫000 رمان فارسی فریده نجفی(مشیری) شادان قرارمان چهارشنبه ساعت چهار
135٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان در پایان شب
250٫000 داستان ایرانی پروانه سراوانی شادان پشت کوچه های تردید
185٫000 رمان فارسی طاهره فرزدقی (خاطره) شادان بوسه باد