قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
215٫000 رمان فارسی شهلا ظهوریان شادان یک زن مثل مادرم
225٫000 رمان فارسی ساناز فرجی شادان یک افق یک بی نهایت
220٫000 رمان ایرانی زهره فصل بهار شادان و...تن عاریه
210٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان مهر و مهتاب
340٫000 رمان ایرانی منیر مهریزی مقدم شادان مرهم
350٫000 شعر ایرانی فروغ فرخزاد شادان مجموعه سروده های فروغ فرخزاد ( رقعی همراه سی دی)
580٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری شادان مجموعه سروده های سهراب سپهری (وزیری)
340٫000 شعر فارسی فروغ فرخزاد شادان مجموعه سروده ها فروغ فرخزاد (جیبی)
890٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان کوچه
150٫000 رمان فارسی فریده نجفی(مشیری) شادان قرارمان چهارشنبه ساعت چهار
350٫000 بهار کرباسی شادان قرار جان و دل
178٫000 رمان فارسی بهار کرباسی شادان سهمی از دلتنگی
250٫000 فلسفه و علوم اجتماعی اس.ای.فراست منوچهر شادان بهجت درس های اساسی فلاسفه بزرگ
135٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان در پایان شب
250٫000 داستان ایرانی پروانه سراوانی شادان پشت کوچه های تردید
185٫000 رمان فارسی طاهره فرزدقی (خاطره) شادان بوسه باد