قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
215٫000 رمان فارسی شهلا ظهوریان شادان یک زن مثل مادرم
195٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان یک روز دلگیر ابری
225٫000 رمان فارسی ساناز فرجی شادان یک افق یک بی نهایت
220٫000 رمان ایرانی زهره فصل بهار شادان و...تن عاریه
210٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان مهر و مهتاب
285٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان مدارا
270٫000 داستان ایرانی پروانه شفاعی شادان مجنون بی جنون
220٫000 شعر ایرانی فروغ فرخزاد شادان مجموعه سروده های فروغ فرخزاد (جیبی همراه با سی دی)
340٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری شادان مجموعه سروده های سهراب سپهری (وزیری)
240٫000 شعر ایرانی سهراب سپهری شادان مجموعه سروده های سهراب سپهری (جیبی) با cd
395٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان کوچه
150٫000 رمان فارسی فریده نجفی(مشیری) شادان قرارمان چهارشنبه ساعت چهار
350٫000 بهار کرباسی شادان قرار جان و دل
230٫000 رمان فارسی ر. اعتمادی شادان عالی جناب عشق
235٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان شب آفتابی
178٫000 رمان فارسی بهار کرباسی شادان سهمی از دلتنگی
170٫000 رمان فارسی مهستی زمانی شادان سایه های وهم
250٫000 فلسفه و علوم اجتماعی اس.ای.فراست منوچهر شادان بهجت درس های اساسی فلاسفه بزرگ
135٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان در پایان شب
53٫000 رمان فارسی الهه موذنی شادان جیران
250٫000 داستان ایرانی پروانه سراوانی شادان پشت کوچه های تردید
105٫000 رمان فارسی نسرین قدیری شادان پاییز من،بهار تو
340٫000 داستان ایرانی منیر مهریزی مقدم شادان بی وفا
185٫000 رمان فارسی طاهره فرزدقی (خاطره) شادان بوسه باد
105٫000 رمان فارسی بیتا فرخی شادان انگار این من نیستم
220٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان افسون سبز