قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
85٫000 داستان ایرانی سینا دادخواه چشمه یوسف آباد،خیابان سی و سوم