قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
5٫500 کودک و نوجوان سوسن طاقدیس شباویز یک راه دور و دراز
25٫000 داستان کودک سوسن طاقدیس ذکر وای وای یک تله موش،آقا موشه افتاده توش (ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه 4)