قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 داستان نوجوان جکسون پیرس سعیده اشرفیان پرتقال مهندس الی
350٫000 رمان نوجوان جسیکا دی جورج سعیده اشرفیان پرتقال قصر شگفت انگیز 4 (جمعه ها)