قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
50٫000 داستان کوتاه خارجی ندا ترابی سخن گستر یک فنجان عشق
25٫000 روانشناسی محبوبه وفادار سخن گستر هر مادر خوبی باید بدونه...
20٫000 شعر ایرانی معصومه سادات شاکری سخن گستر سایه هایی که کوتاه می شوند
38٫000 جملات قصار و ضرب المثل ها هستی حامدی سخن گستر زیباترین جملات عاشقانه
12٫000 ادبیات امیر حسین ذبیحی سخن گستر زندگی از نگاه حافظ
25٫000 داستان ایرانی مژگان مشتاقی سخن گستر در باغچه برایت بمب کاشته ام
32٫000 عرفان و خودشناسی جواد محقق نیشابوری سخن گستر حماسه در عرفان/ با تامل بر حدیقه، منطق الطیر، مثنوی و دیوان شمس
60٫000 شعر ایرانی معصومه سادات شاکری سخن گستر چمدانی از حرف های نگفته...
40٫000 ادبیات رها ارجمند سخن گستر چله
85٫000 ادبیات دکتر بتول فخراسلام سخن گستر پند و پیام های شاهنامه فردوسی
8٫500 داستان ایرانی زهرا ایرجی سخن گستر پائیز 43
16٫000 شعر ایرانی طیبه حسین زاده سخن گستر این فقط یک روایت گیج است
30٫000 شعر ایرانی وحید نجفی سخن گستر آشغال های مهم
20٫000 ادبیات عاطفه رنگ آمیز سخن گستر از روزهای نیستی و باران
138٫000 رمان فارسی مرضیه عراقی سخن گستر آتش سوران