قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
125٫000 داستان ایرانی سید محمد علی جمالزاده سخن یکی بود یکی نبود
50٫000 داستان کوتاه خارجی ندا ترابی سخن گستر یک فنجان عشق
106٫000 روانشناسی عشق و ازدواج ویلیام گلسر و کارلین گلسر دکتر علی صاحبی. دکتر عاطفه سلطانی فر سایه سخن هشت درس برای ازدواج شادتر(=هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر)
25٫000 روانشناسی محبوبه وفادار سخن گستر هر مادر خوبی باید بدونه...
110٫000 نمایشنامه آلبر کامو پرویز شهدی مجید،به سخن نمایشنامه کالیگولا
385٫000 ادبیات عبدالحسین زرین کوب سخن نردبان شکسته
55٫000 ادبیات عبدالحسین زرین کوب سخن نامورنامه (درباره فردوسی و شاهنامه)
1٫100٫000 ادبیات فارسی جلای الدین همایی سخن مولوی نامه (۲ جلدی)
165٫000 ادبیات عطار دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی سخن منطق الطیر
475٫000 ادبیات عطار دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی سخن منطق الطیر
750٫000 ادبیات فریدالدین عطار نیشابوری سخن منطق الطیر
750٫000 ادبیات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی سخن مصیبت نامه
125٫000 تاریخ دکتر رضا شعبانی سخن مختصر تاریخ ایران در دوره های افشاریه و زندیه
425٫000 ادبیات شیخ فرید الدین عطار نیشابوری دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی سخن مختارنامه
135٫000 داستان ایرانی سید محمد علی جمالزاده سخن گنج شایگان
150٫000 داستان ایرانی سید محمد علی جمالزاده سخن کهنه و نو
75٫000 ادبیات وحید عیدگاه طرقبه ای سخن کهن دیارا (نقد و تحلیل و گزیده اشعار نادر نادرپور)
150٫000 داستان ایرانی سید محمد علی جمالزاده سخن قنبر علی
550٫000 ادبیات محمدرضا شفیعی کدکنی سخن قلندریه در تاریخ
150٫000 داستان ایرانی سید محمد علی جمالزاده سخن قصه ما به سر رسید
220٫000 زندگینامه مهدی مظفری ساوجی سخن قصه انسان و پایداری اش (شناخت نامه ایران درودی)
550٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سخن قرار نبود…
150٫000 فرهنگ دکتر حسن انوری سخن فرهنگ نام سخن
165٫000 ادبیات محمدعلی جمالزاده سخن فال و تماشا
1٫500٫000 شعر فارسی مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی) سخن غزلیات شمس تبریز (2جلدی)
550٫000 ادبیات جمال میرصادقی سخن عناصر داستان
125٫000 ادبیات عبدالحسین زرین کوب سخن صدای بال سیمرغ
625٫000 شعر ایرانی انتخاب ومعرفی محمد افشین وفایی سخن صد شعر از این صد سال
550٫000 نقد ادبی محمود فتوحی رودمعجنی سخن صد سال عشق مجازی (مکتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم)
550٫000 شعر خارجی احمد بن حسین متنبی موسی اسوار سخن شکوه متنبی