قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
470٫000 داستان نوجوان جیمز پترسون،کریس گرابنستاین زهرا غفاری،مریم بنایی پرتقال من جوکترینم 3