قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
170٫000 زندگینامه رسول رخشا قطره یک ضیافت خصوصی (قطره)
160٫000 زندگینامه نازان آریسوی یاسمن پوری سنگ ناظم حکمت در قلب پیرایه
695٫000 زندگینامه میشل اوباما سودابه قیصری کتاب پارسه میشل شدن
180٫000 زندگینامه رومن رولان محمد قاضی روزبهان مهاتما گاندی
180٫000 زندگینامه محمود اکبرزاده سوره مهر مرد نخستین:زندگی نامه داستانی پرفسور محمود حسابی
150٫000 زندگینامه ابی وامبک داود عابدی میلکان گله‌ی گرگ(خاطرات‌کاپیتان‌تیم‌فوتبال‌بانوان‌آمریکا)
300٫000 زندگینامه احمد زیدآبادی نی گرگ و میش هوای خرداد ماه
100٫000 زندگینامه مهرخ افضلی سوره مهر کتاب سخنگو دختر شینا (خاطرات قدم خیر محمدی کنعان همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر)
120٫000 زندگینامه فرشاد قوشچی روزنه شصت سال عاشقی (زندگی و زمانه ی پوری سلطانی و مرتضی کیوان)
630٫000 زندگینامه اروین د.یالوم مهرنوش شهریاری قطره شدم آنکه هستم (خاطرات یک روانپزشک)
730٫000 زندگینامه سو بلک راضیه خشنود مشکی زندگی در مرگ
150٫000 زندگینامه مایکل پارت ماشااله صفری گلگشت رونالدو:ظهور یک برنده
210٫000 زندگینامه کیم هیون هی فرشاد رضایی ققنوس روح گریان من
260٫000 زندگینامه ایوان کلیما خشایار دیهیمی نی روح پراگ
400٫000 زندگینامه ملیسا هلسترن یاسمین رضایی میلکان راهنمای دوست‌داشتنی بودن به روش آدری ‌هپبورن
240٫000 زندگینامه بهناز ضرابی زاده سوره مهر دختر شینا (خاطرات قدم خیر محمدی کنعان همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر)
350٫000 زندگینامه الهام نظری،گلچهره سهراب هوپا داستان هایی برای دختران ایران (زنان پیشرو)
585٫000 زندگینامه هلن کلر ثمینه پیرنظر علم داستان زندگی من
290٫000 زندگینامه ثمین باغچه‌بان قطره چهره هایی از پدرم (قطره)
350٫000 زندگینامه نینا سنکویچ لیلا کرد کوله پشتی تولستوی و مبل بنفش
300٫000 زندگینامه توریا پیت و لیبی هارکنس آرزو محمودیان کوله پشتی تمام انگیزه های زندگی
400٫000 زندگینامه نیک میسون بردیا بهنیافر کتاب مس پشت و رو (تاریخچه خصوصی پینک فلوید)
550٫000 زندگینامه آندره موروآ شهلا خسرو شاهی صدای معاصر پرومته (زندگی بالزاک)
240٫000 زندگینامه احمد زیدآبادی نی بهار زندگی در زمستان تهران
350٫000 زندگینامه اپرا وینفری یاسمن رضایی میلکان با اطمینان می دانم که