قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
75٫000 روانشناسی کار و تجارت تام شرایتر فرشید قهرمانی زمینه یخ شکن ها در بازاریابی چند سطحی
120٫000 روانشناسی برایان کلمر فرشید قهرمانی زمینه سامورایی مهربان
120٫000 اریک وور رویا خادم الرضا زمینه حرفه ای ها
200٫000 مدیریت بازاریابی و فروش مارک و رنه رید یارنل پرستو شوکتی زمینه تنها راز موفقیت، دوام آوردن
105٫000 مدیریت بازاریابی و فروش مارک یارنل پرستو شوکتی زمینه بهترین سال شما در بازاریابی چندسطحی