قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
30٫000 نمایشنامه نادر ابراهیمی روزبهان یک قصه معمولی و قدیمی در باب جنایت
590٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان یک عاشقانه آرام (زرکوب)
280٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان یک عاشقانه آرام
48٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان وسعت معنای انتظار
180٫000 زندگینامه رومن رولان محمد قاضی روزبهان مهاتما گاندی
125٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مکان های عمومی
420٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مردی در تبعید ابدی
800٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان مجموعه ی نادر ابراهیمی (عاشقانه ها)،(3جلدی)
230٫000 نقد ادبی رضا روزبهانی قطره مالیخولیای غزل (قطره)
520٫000 ادیان ژوئل اشمیت شهلا برادران خسروشاهی فرهنگ معاصر-روزبهان فرهنگ اساطیر یونان و روم
95٫000 مجموعه داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان غزلداستانهای سال بد
100٫000 نمایشنامه هاینر مولر ناصر حسینی مهر روزبهان سه گانه(هراکلس5،مائوزر،هملت ماشین)
110٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان رونوشت بدون اصل
155٫000 داستان کوتاه خارجی ای. ال. دکتروف وحید روزبهانی، یگانه وصالی مروارید حالا حالاها وقت هست (مجموعه داستان)
175٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان چهل نامه کوتاه به همسرم
145٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان تضادهای درونی
135٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان بار دیگر شهری که دوست می داشتم
150٫000 داستان کوتاه ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان افسانه باران
180٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان ابوالمشاغل
135٫000 داستان ایرانی نادر ابراهیمی روزبهان ابن مشغله