قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
350٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو آزاده رادکیان پور هوپا مسافران زمان 1 (ماجرای خانواده ی بالبوئنا در غرب وحشی)
460٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 5 (راز سرقت غیر ممکن)
390٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 4 (راز چشم شاهین)
430٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 3 (راز دروازه بان شبح مانند)
410٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 2 (راز هفت گل به خودی)
410٫000 داستان نوجوان روبرتو سانتیاگو سعید متین هوپا ته جدولی ها 1 (راز داورهای خواب آلود)