قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
215٫000 رمان فارسی شهلا ظهوریان شادان یک زن مثل مادرم
195٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان یک روز دلگیر ابری
225٫000 رمان فارسی ساناز فرجی شادان یک افق یک بی نهایت
115٫000 رمان فارسی حسن کریم پور اوحدی وسوسه های خانه مادربزرگ
330٫000 رمان فارسی بهیه پیغمبری البرز و فقط خاطره هاست (2جلدی)
200٫000 رمان فارسی مریم ریاحی پرسمان همخونه
110٫000 رمان فارسی انسیه تاجیک واشقان هما بانو
90٫000 رمان فارسی سارا سالار چرخ هست یا نیست؟
250٫000 رمان فارسی حسین سناپور چشمه نیمه ی غایب
150٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو روشا نوبت عاشقی
240٫000 رمان فارسی زهرا علمدار کمال اندیشه نسیم عشق
74٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو - مهر و مهتاب**
210٫000 رمان فارسی تکین حمزه لو شادان مهر و مهتاب
35٫000 رمان فارسی سیما رحمتی شادیاخ من و گنجشکای خونه
285٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان مدارا
200٫000 رمان فارسی مریم ریاحی پرسیمان مثل پر
69٫000 رمان فارسی لیلا رضایی پگاه لیلای من
60٫000 رمان فارسی نسرین ثامنی - لحظه های انتظار*
210٫000 رمان فارسی نسرین قدیری (کافی) آسیم گستره محبت
240٫000 رمان فارسی سعیده قدس چشمه کیمیا خاتون
395٫000 رمان فارسی منیر مهریزی مقدم شادان کوچه
29٫500 رمان فارسی فریده گلبو علم کنتس سلما
95٫000 رمان فارسی نیلوفر لاری زمستان کسی پشت سرم آب نریخت 2
110٫000 رمان فارسی آسیه جوادی آموت کارد زدن به گوجه فرنگی
150٫000 رمان فارسی محمد گیلو کوله پشتی کابوس سپید
80٫000 رمان فارسی زهرا اسدی مشیری قلب طلایی
150٫000 رمان فارسی فریده نجفی(مشیری) شادان قرارمان چهارشنبه ساعت چهار
160٫000 رمان فارسی اعظم فرخزاد پگاه فرشته
109٫000 رمان فارسی مهرنوش صفایی نو اندیش عشقه
150٫000 رمان فارسی بهیه پیغمبری البرز عشق و عطش