قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 رمان تاریخی توماس مان ذبیح الله منصوری نگارستان کتاب یوسف در آیینه تاریخ
150٫000 رمان تاریخی دن براون نوشین ریشهری نگارینه نقطه فریب
125٫000 رمان تاریخی استفنی مه یر شهناز کمیلی زاده در دانش بهمن میزبان
250٫000 رمان تاریخی مارسل اریون ذبیح الله منصوری بهزاد منم تیمور جهان گشا
250٫000 رمان تاریخی الیزابت لانفورد ذبیح الله منصوری نگارستان کتاب ملکه ویکتوریا
300٫000 رمان تاریخی ویکتور هوگو جواد محیی جاودان خرد مردی که می خندد
95٫000 رمان تاریخی استفنی مه یر فرشید قهرمانی سایه گستر کیش و مات
150٫000 رمان تاریخی هارولد آلبرت لمپ رضا شفق دنیای کتاب کوروش کبیر
250٫000 رمان تاریخی هارولد لمب دکتر صادق رضا زاده شفق الهام کوروش کبیر
140٫000 رمان تاریخی محمدحسین پاپلی یزدی پاپلی،گوتنبرگ کتاب سخنگو پینه دوز و شاه عباس
250٫000 رمان تاریخی هارولد لمب مسعود برزین دبیر عمر خیام
200٫000 رمان تاریخی داریا اولیویه ذبیح الله منصوری کتاب وستا شاهزاده خانم محکوم
600٫000 رمان تاریخی میکا والتاری ذبیح اله منصوری نگارستان کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون (دو جلدی)
250٫000 رمان تاریخی کالین فالکنر جواد سید اشرف نگارستان کتاب سلطانه
1٫000٫000 رمان تاریخی ماریژان موله. ارنست هرتسفلد. رومن گیر شمن ذبیح اله منصوری نگارستان کتاب سرزمین جاوید 4 جلدی
125٫000 رمان تاریخی استفنی مه یر شهناز کمیلی زاده در دانش بهمن سپیده دم
70٫000 رمان تاریخی اونوره دو بالزاک م.ا.به آذین فردوس زنبق دره
25٫000 رمان تاریخی منصوره اتحادیه - رضا قلی خان نظام السلطنه
420٫000 رمان تاریخی دافنه دوموریه حسن شهباز جامی ربه کا
750٫000 رمان تاریخی آن ماری سلینکو ایرج پزشکزاد فردوس دزیره (دوجلدی)
50٫000 رمان تاریخی جکی لیدن رضوان صدقی نژاد توس دختر ملکه سبا
550٫000 رمان تاریخی ژان گور ذبیح الله منصوری امیرکبیر خواجه تاجدار
245٫000 رمان تاریخی اسکندر دلدم به آفرین حاجی واشینگتن
180٫000 رمان تاریخی واسیلی یان محمد پورهرمزان گویش نو چنگیز خان
65٫000 رمان تاریخی اونوره دو بالزاک م.ا.به آذین ناهید چرم ساغری
450٫000 رمان تاریخی کالین مک کالو مهدی غبرائی نیلوفر پرنده خارزار
115٫000 رمان تاریخی آلکسی تولستوی احمد نوری زاده نگاه و چشمه پتر اول
300٫000 رمان تاریخی هانری شاریر هوشنگ حافظی پور دنیای کتاب پاپیون
150٫000 رمان تاریخی جلال برگشاد رحیم رئیس نیا و رضا انزابی نژاد نگاه بابک
280٫000 رمان تاریخی هومر سعید نفیسی دنیای کتاب اودیسه