قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
65٫000 رمان ایرانی تام شرایتر علی معتمدی رخداد کویر یخ شکن ها (رخداد کویر)
349٫000 رمان ایرانی م.مودب پور نیریز یاسمین
85٫000 رمان ایرانی بزرگ علوی نگاه ورق پاره های زندان
220٫000 رمان ایرانی زهره فصل بهار شادان و...تن عاریه
160٫000 رمان ایرانی نسیم مرعشی چشمه هرس
220٫000 رمان ایرانی زهرا عبدی چشمه ناتمامی
650٫000 رمان ایرانی فرشته تات شهدوست سخن معشوقه ماه
250٫000 رمان ایرانی فریبا کلهر آموت مردی از آنادانا
100٫000 رمان ایرانی جلال آل احمد معیار علم مدیر مدرسه
160٫000 رمان ایرانی بلقیس سلیمانی چشمه مارون
175٫000 رمان ایرانی ابراهیم یونسی نگاه گورستان غریبان
850٫000 رمان ایرانی فرشته تات شهدوست سخن گناهکار (2جلدی)
180٫000 رمان ایرانی یحیی یثربی قو قلندر و قلعه
550٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سخن قرار نبود…
550٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سیگار شکلاتی
120٫000 رمان ایرانی عباس معروفی سمفونی مردگان(جیبی)
550٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سخن سجاده و صلیب
85٫000 رمان ایرانی شهرام رحیمیان نیلوفر دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
199٫000 رمان ایرانی ماندا معیتی (مودب پور) مودب پور دریا
58٫000 رمان ایرانی ح. ژولیده آوای رعنا دار گل
190٫000 رمان ایرانی مرجان شیرمحمدی چشمه خانه ی لهستانی ها
200٫000 رمان ایرانی بزرگ علوی نگاه چشمهایش
115٫000 رمان ایرانی صادق چوبک بدرقه جاویدان چراغ آخر
550٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سخن توسکا
230٫000 رمان ایرانی مصطفی انصافی چشمه،چرخ تو به اصفهان بازخواهی گشت
125٫000 رمان ایرانی انسیه ملکان صدای معاصر پیراهن آبی ترزا
148٫000 رمان ایرانی فریبا کلهر مرکز پایان یک مرد
189٫000 رمان ایرانی فریبا وفی مرکز بعد از پایان
550٫000 رمان ایرانی فرشته تات شهدوست سخن ببار بارون
200٫000 رمان ایرانی چیستا یثربی کوله پشتی او یک زن