قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
399٫000 رمان ایرانی م. مودب پور نیریز یلدا
140٫000 رمان ایرانی تام شرایتر علی معتمدی رخداد کویر یخ شکن ها (رخداد کویر)
399٫000 رمان ایرانی م. مودب پور نیریز یاسمین
220٫000 رمان ایرانی زهره فصل بهار شادان و...تن عاریه
170٫000 رمان ایرانی نسیم مرعشی چشمه هرس
340٫000 رمان ایرانی منیر مهریزی مقدم شادان مرهم
100٫000 رمان ایرانی جلال آل احمد معیار علم مدیر مدرسه
990٫000 رمان ایرانی فرشته تات شهدوست سخن گناهکار (2جلدی)
250٫000 رمان ایرانی مرتضی فخری افراز کفتار
500٫000 رمان ایرانی جعفر شهری معین قلم سرنوشت
120٫000 رمان ایرانی صادق هدایت مجید فواید گیاهخواری
200٫000 رمان ایرانی مصطفی انصافی چشمه فرمان ششم
200٫000 رمان ایرانی احمد محمود معین غریبه‌ها و پسرک بومی
110٫000 رمان ایرانی مصطفی مستور چشمه عشق و چیزهای دیگر
155٫000 رمان ایرانی مریم صابری ثالث عروسکی به اسم تو
150٫000 رمان ایرانی محمود دولت آبادی چشمه طریق بسمل شدن
950٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سخن شکلات تلخ (2جلدی)
75٫000 رمان ایرانی مهرناز شیرازی عدل قطره شاید تنها راهش همین باشد (قطره)
750٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سیگار شکلاتی
115٫000 رمان ایرانی جلال آل احمد معیار علم سه تار
170٫000 رمان ایرانی عباس معروفی سمفونی مردگان(جیبی)
550٫000 رمان ایرانی هما پوراصفهانی سخن سجاده و صلیب
85٫000 رمان ایرانی غلامرضا رضایی نیماژ سایه ی تاریک کاج ها
90٫000 رمان ایرانی پیمان هوشمند زاده چشمه روی خط چشم
230٫000 رمان ایرانی رضا امیرخانی افق رهش
199٫000 رمان ایرانی ماندا معیتی (مودب پور) مودب پور دریا
350٫000 رمان ایرانی مهدی یزدانی خرم چشمه خون خورده
400٫000 رمان ایرانی چیستا یثربی قطره خواب گل سرخ
140٫000 رمان ایرانی بلقیس ‌سلیمانی ققنوس خاله بازی
280٫000 رمان ایرانی بزرگ علوی نگاه چشمهایش