قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
35٫000 کودک و نوجوان شل سیلور استاین رضی هیرمندی هستان شولا یک زرافه و نیم
90٫000 شعر کودک آلن البرگ رضی هیرمندی زعفران مداد
100٫000 داستان کودک شینسوکه یوشی تکه رضی هیرمندی افق فیلسوف کوچک 2 (می توانم یک من دیگر بسازم؟)
100٫000 داستان کودک شینسوکه یوشی تکه رضی هیرمندی افق فیلسوف کوچک 1 (شاید سیب باشد)
280٫000 زبان و فرهنگ ها رضی هیرمندی فرهنگ معاصر فرهنگ گفته های طنز آمیز (فارسی-انگلیسی)
100٫000 داستان خارجی شل سیلور استاین رضی هیرمندی هستان سرگذشت لافکادیو
110٫000 کودک و نوجوان شل سیلور استاین رضی هیرمندی هستان شولا چراغی زیر شیروانی
120٫000 طنز ادبی سارا بارتن رضی هیرمندی چشمه تاریخ تمام و کمال جهان:نوشته ی سمیوئل استیوارت (نه ساله)
110٫000 داستان خارجی شل سیلور استاین رضی هیرمندی. مهرنوش پارسانژاد افق با همه چی
120٫000 کودک و نوجوان شل سیلور استاین رضی هیرمندی هستان شولا آنجا که پیاده رو پایان می یابد...
220٫000 کودک و نوجوان برایان سلزنیک رضی هیرمندی افق اختراع هوگوکابره