قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 داستان کودک دیوید کالی رضی هیرمندی افق ماجرای باور نکردنی مدرسه ی من…
150٫000 داستان کودک دیوید کالی رضی هیرمندی افق ماجراهای بامزه در موزه…
280٫000 داستان نوجوان پیت جانسون رضی هیرمندی هوپا قصه های با پدر و مادر 1 (چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم)
100٫000 داستان کودک شینسوکه یوشی تکه رضی هیرمندی افق فیلسوف کوچک 1 (شاید سیب باشد)
280٫000 زبان و فرهنگ ها رضی هیرمندی فرهنگ معاصر فرهنگ گفته های طنز آمیز (فارسی-انگلیسی)
100٫000 داستان خارجی شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان سرگذشت لافکادیو
110٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا چراغی زیر شیروانی