قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
35٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا یک زرافه و نیم
90٫000 شعر کودک آلن البرگ رضی هیرمندی زعفران مداد
210٫000 داستان نوجوان پیت جانسون رضی هیرمندی هوپا قصه های با پدر و مادر 1 (چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم)
100٫000 داستان کودک شینسوکه یوشی تکه رضی هیرمندی افق فیلسوف کوچک 2 (می توانم یک من دیگر بسازم؟)
100٫000 داستان کودک شینسوکه یوشی تکه رضی هیرمندی افق فیلسوف کوچک 1 (شاید سیب باشد)
280٫000 زبان و فرهنگ ها رضی هیرمندی فرهنگ معاصر فرهنگ گفته های طنز آمیز (فارسی-انگلیسی)
100٫000 داستان خارجی شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان سرگذشت لافکادیو
200٫000 داستان نوجوان دیوید کالی رضی هیرمندی چشمه دشمن
280٫000 رمان خارجی شرمن الکسی رضی هیرمندی افق خاطرات صد در صد واقعی یک سرخپوست پاره وقت
110٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا چراغی زیر شیروانی
120٫000 طنز ادبی سارا بارتن رضی هیرمندی چشمه تاریخ تمام و کمال جهان:نوشته ی سمیوئل استیوارت (نه ساله)
120٫000 کودک و نوجوان شل سیلوراستاین رضی هیرمندی هستان شولا آنجا که پیاده رو پایان می یابد...