قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 رمان ایرانی تام شرایتر علی معتمدی رخداد کویر یخ شکن ها (رخداد کویر)
110٫000 روانشناسی کار و تجارت رندی گیج علی معتمدی رخداد کویر دایره ی اول (اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه ای)
200٫000 روانشناسی کار و تجارت اریک وور علی معتمدی رخداد کویر حرفه ای شوید (7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای)
90٫000 روانشناسی تام شرایتر زیبا اکبری رخداد کویر چهار رنگ
80٫000 روانشناسی کار و تجارت کیت شرایتر علی معتمدی رخداد کویر چرا بازاریابی شبکه ای؟ (چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم)
140٫000 مدیریت بازاریابی و فروش کیت شرایتر محمد خضرزاده رخداد کویر پیگیری در بازاریابی شبکه ای
470٫000 مدیریت جان.سی.مکسول بامداد صالحی،علی معتمدی رخداد کویر 5 سطح رهبری (گام هایی مطمئن برای نهایت بهره برداری از استعدادهایتان)