قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
65٫000 رمان ایرانی تام شرایتر علی معتمدی رخداد کویر یخ شکن ها (رخداد کویر)
120٫000 مدیریت بازاریابی و فروش رندی گیج مریم رضا آسا رخداد کویر درسنامه رهبری
100٫000 روانشناسی کار و تجارت اریک وور علی معتمدی رخداد کویر حرفه ای شوید (7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای)
75٫000 روانشناسی تام شرایتر زیبا اکبری رخداد کویر چهار رنگ
70٫000 مدیریت بازاریابی و فروش کیت شرایتر،تام شرایتر محمد خضرزاده رخداد کویر پیگیری در بازاریابی شبکه ای