قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
220٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 2 (ناتیلوس را نجات بدهیم)
200٫000 داستان نوجوان ژائومه کوپونس سعید متین هوپا آگوس و هیولاها 1 (آقای پتی پن از راه می رسد)
100٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 10 (و حمله ی کپک غولی)
90٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 09 (و یک شب خوابیدن کنار کوسه ها)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 08 (و قورباغه ی عجیب و غریب)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 07 (و راه‌پیمایی‌ شبانه ‌ی ‌زامبی)
190٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 06 (و نبردنهایی‌ کشتی ‌انگشتی)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 05 (ابر قهرمان منظومه ی شمسی)
80٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 04 (و سفر پرماجرا با خوکچه های هندی)
105٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 03 (و بوگندوترین کتانی های دنیا)
90٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 02 (و آب نبات گنده ی فک از کار انداز)
130٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد ریحانه جعفری افق استینک 01 (هی آب می رود!)
300٫000 داستان نوجوان کریس ریدل ریحانه جعفری هوپا اتولین و مدرسه ی آلیس اسمیت 2
100٫000 داستان نوجوان Roger Price, Leonard Stone جنگل Diary of a Wimpy Kid Mad Libs - Mad Libs