قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 9 (گرگ بد گنده)
200٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 8 (خفن ترین سابقه دار)
150٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 5 (گاز و بوهای کهکشانی)
150٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 4 (حمله ی گامبی ها)
150٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 3 (ضد حمله ی توپ پشمالو)
150٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 2 (ماموریت تمام عیار)
200٫000 داستان نوجوان آرون بلیبی نوید سید علی اکبر هوپا چهار سابقه دار 1 (یورش به زندان شهر سگی)
260٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 9 (جودی دمدمی چپ دست می شود)
250٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 8 (جودی دمدمی پری دندان می شود)
140٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 7 (آقای تاد در روز شوخی اول آوریل)
140٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 6 (خانم ‌دمدمی‌ بدبیاری)
85٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 5 (جودی دمدمی در دردسر حیوان های خانگی)
85٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 4 (استینک دمدمی در سوپر تندر)
85٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 3 (فرانک پرل در مسابقه ی جنجالی شیرینی پزی)
260٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 2 (ایمی نیمی در خبرهای داغ)
85٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و دوستان 1 (راکی زنگ در آقای شعبده باز شگفت انگیز)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و استینک 4 (جناغ آرزوها)
115٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و استینک 3 (توفان و تاریکی ترسناک)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و استینک 2 (در جست و جوی گنج)
105٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی و استینک 1 (تعطیلات خوش کریسمس)
220٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 13 (جودی ملکه می شود)
180٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 12 (جودی و فهرست آرزوها)
180٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 11 (جودی مریخی می شود)
100٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 10 (جودی و طلسم بدشانسی)
230٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 09 ( جودی و تابستان پر ماجرا)
160٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 08 ( جودی کارآگاه می شود)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 07 ( جودی به کالج می رود)
160٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 06 ( دور دنیا در 8 روز و نصفی)
150٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 05 (جودی دکتر می شود)
190٫000 داستان نوجوان مگان مک دونالد محبوبه نجف خانی افق جودی دمدمی 04 ( جودی آینده را پیش گویی می کند)