قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
500٫000 داستان نوجوان النا فاویلی-کاوالو امید سهرابی نیک -آرزو گودرزی فرهنگ نشرنو داستان های خوب برای دختران بلند پرواز1
400٫000 داستان نوجوان بن بروکس معصومه کلاگر فرهنگ نشرنو داستان های خوب برای پسران بلند پرواز
220٫000 داستان نوجوان هانا یوهانسن زهرا معین الدینی شهر قلم داستان غاز کوچولویی که خیلی ترو فرز نبود
80٫000 داستان نوجوان تومی دونبوند حبیب الله لزگی ذکر خیابان وحشت13 (آتش اژدها)
100٫000 داستان نوجوان سیامک گلشیری افق خون آشام (۳)(شبح مرگ)
360٫000 داستان نوجوان دن پابلوکی محمدرضا ملکی پیدایش خانه ی سایه ها 1 (احضار)
310٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 91 طبقه
360٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 78 طبقه
320٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 65 طبقه
340٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی خانه درختی 52 طبقه
340٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 39 طبقه
250٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 26 طبقه
270٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 13 طبقه
360٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یارمحمدی هوپا خانه درختی 117 طبقه
350٫000 داستان نوجوان اندی گریفیتس و تری دنتون آنیتا یار محمدی هوپا خانه درختی 104 طبقه
290٫000 داستان نوجوان جف کینی سهیلا کمالی حوض نقره خاطرات یک بچه ی چلمن15 (خانه خراب کن!)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن14 (ذووب می شویم!!)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه‎ چلمن 13 (تعطیلات)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 12 (زدن به سیم آخر)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 11 (آن قدیم‌ ها چه خوب بود)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 10 (سفر زهر ماری)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 09 (بدشانسی از نوع خفن)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی تبسم آتشین جان حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 08 (دور سوم)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سپیده خلیلی حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 07( گرفتاری برفی)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سپیده خلیلی حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 06 (حقیقت زشت)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سارا اسفندیارپور حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 05 (کتاب خود آموز)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سارا اسفندیارپور حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 04 (روزهای سگی سگی)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سارا اسفندیارپور حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 03 (قوز بالاقوز)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سارا اسفندیارپور حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 02 (حرف حرف رودریک است و بس!)
280٫000 داستان نوجوان جف کینی سارا اسفندیارپور حوض نقره خاطرات یک بچه چلمن 01