قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
320٫000 داستان نوجوان دیو پیلکی سهیل محمدیان سایه گستر سرکار هاپو 3 (داستان‌ دو پیشی)
320٫000 داستان نوجوان دیو پیلکی سهیل محمدیان سایه گستر سرکار هاپو 2 (بازگشت‌سرکارهاپو)
300٫000 داستان نوجوان سولماز خواجه وند هوپا زندگی هچل هفت آیدا پیرپور 1 (#دبستان هاجر)
210٫000 داستان نوجوان ام ایزابل سانچزوگارا مریم فیاضی شهر قلم زنان کوچک(فریداکالو)
190٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 12 (دردسر دوقلوها)
190٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 11 (اشباح فضایی)
190٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 10 (تخم مرغ های فضایی)
70٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 09 (بازگشت‌ به‌ زمین)
190٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 08 (ربات عجیب)
190٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 07 (شهامت دریک)
190٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 06 (کریسمس‌سبز)
70٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 05 (سه‌دوست)
70٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 04 (هیولای فضایی)
70٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 03 (سیاره ی دایناسورها)
70٫000 داستان نوجوان ری اورایان امیرحسین میرزائیان ذکر زاک پسر کهکشان 02 (سفر به جونو)
450٫000 داستان نوجوان فیلیپ ریو مهدی بنواری پرتقال رویدادنگاری شهر گرسنه 1 (موتورهای مرگبار)
350٫000 داستان نوجوان جوری جان،مک بارنت امیر حسین دانشورکیان پرتقال دو تا خفن 4 (آخرین ‌خنده‌ی دو تا‌ خفن)
210٫000 داستان نوجوان جوری جان،مک بارنت امیر حسین دانشورکیان پرتقال دو تا خفن 3 (دو تا خفن تابستان خود را چگونه گذراندند)
210٫000 داستان نوجوان جوری جان،مک بارنت نیلوفر امن زاده پرتقال دو تا خفن 2 (دو تا خفن،خفن تر می شوند)
430٫000 داستان نوجوان جوری جان،مک بارنت امیرحسین دانشورکیان پرتقال دو تا خفن 1
140٫000 داستان نوجوان ربکا الیوت نوید سید علی اکبر هوپا دفترچه خاطرات جغد 6 (خفاش ‌نازنازی ‌ام‌ گم شده)
140٫000 داستان نوجوان ربکا الیوت نوید سید علی اکبر هوپا دفترچه خاطرات جغد 5 (عید قلب های گرم)
140٫000 داستان نوجوان ربکا الیوت نوید سید علی اکبر هوپا دفترچه خاطرات جغد 4 (اوا بال قلنبه و هم کلاسی تازه اش)
140٫000 داستان نوجوان ربکا الیوت نوید سید علی اکبر هوپا دفترچه خاطرات جغد ۳ (عروسی در سرزمین درختی)
190٫000 داستان نوجوان ابی هنلن نلی محجوب پرتقال دری و دوست راست راستکی اش
250٫000 داستان نوجوان ابی هنلن شبنم حیدری پور پرتقال دری و دندان شیری
250٫000 داستان نوجوان ابی هنلن شبنم حیدری پور پرتقال دری و بره‌ی‌ سیاه‌ کوچولو
250٫000 داستان نوجوان ابی هنلن نلی محجوب پرتقال دری فانتاسماگوری
450٫000 داستان نوجوان استفانی برجس ساره پیمان پرتقال دختری با قلب اژدها
450٫000 داستان نوجوان النا فاویلی ـ فرانچسکا کاوالو امید سهرابی نیک -آرزو گودرزی فرهنگ نشرنو داستان های خوب برای دختران بلند پرواز2