قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 داستان نوجوان دیو پیلکی سودابه احمدی سایه گستر کاپیتان زیرشلواری 1 ماجراهای کاپیتان زیرشلواری
220٫000 داستان نوجوان عادله خلیفی هوپا قورتش بده 3 (برویم مامانم را پیدا کنیم!)
220٫000 داستان نوجوان عادله خلیفی هوپا قورتش بده 2 (یک قورتش بده ی غول پیکر!)
320٫000 داستان نوجوان عادله خلیفی هوپا قورتش بده 1 (خورشید را برایم قورت می دهی؟)
60٫000 داستان نوجوان مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی) قدیانی قصه های تصویری از مثنوی 9 (شغالی که طاووس شد)،(گلاسه)
40٫000 داستان نوجوان مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی) قدیانی قصه های تصویری از مثنوی 6 (فیل در تاریکی)،(گلاسه)
240٫000 داستان نوجوان محمدرضا شمس هوپا قصه های بترس برای بچه های نترس 1 (اسکلت خون آشام)
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 5 (چگونه سر پدر و مادر خود را گول بمالیم؟)
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 4 (چگونه تنظیمات پدر و مادر خود را به روز رسانی کنیم؟)
340٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 3 (پدر و مادرم دیوانه ام کرده اند)
240٫000 داستان نوجوان پیت جانسون هدا توکلی هوپا قصه های با پدر و مادر 2 (پدر و مادرم زده اند به سیم آخر)
280٫000 داستان نوجوان پیت جانسون رضی هیرمندی هوپا قصه های با پدر و مادر 1 (چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم)
240٫000 داستان نوجوان ای.اف.هرولد بهمن دارالشفاهی هوپا فیزلبرت استامپ 2 (و پسر ریشو)
240٫000 داستان نوجوان ای.اف.هرولد بهمن دارالشفاهی هوپا فیزلبرت استامپ 1 (پسری از سیرک فرار کرد و عضو کتابخانه شد)
140٫000 داستان نوجوان کاره سانتوس سعید متین هوپا فروشی ها 4 (یک عدد بهترین دوست به فروش می رسد)
140٫000 داستان نوجوان کاره سانتوس سعید متین هوپا فروشی ها 3 (یک عدد نخودی به فروش می رسد)
150٫000 داستان نوجوان کاره سانتوس سعید متین هوپا فروشی ها 2 (یک عدد بابا به فروش می رسد)
150٫000 داستان نوجوان اریک وایت صبا اسلامی پرتقال فرانکی خیارشور 3 (و مبارزه با اعداد)
150٫000 داستان نوجوان اریک وایت صبا اسلامی پرتقال فرانکی خیارشور 2 (مسابقه ‌ماشین)
150٫000 داستان نوجوان اریک وایت صبا اسلامی پرتقال فرانکی خیارشور 1 (شلخته)
230٫000 داستان نوجوان ابوالقاسم فردوسی دیبایه شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم:کیانیان 5)
250٫000 داستان نوجوان ابوالقاسم فردوسی دیبایه شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هشتم:کیانیان 6)
220٫000 داستان نوجوان ابوالقاسم فردوسی دیبایه شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر ششم:کیانیان 4)
200٫000 داستان نوجوان ابوالقاسم فردوسی دیبایه شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم:پیشدادیان 2)
230٫000 داستان نوجوان ابوالقاسم فردوسی دیبایه شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم:کیانیان 2)
230٫000 داستان نوجوان ابوالقاسم فردوسی دیبایه شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر پنجم:کیانیان 3)
180٫000 داستان نوجوان لیسا گرف نوشین ابراهیمی پیدایش سوفی نابغه
390٫000 داستان نوجوان گوردن کورمن کیوان سررشته پرتقال سرینیتی 3 (تسویه حساب)
270٫000 داستان نوجوان دیو پیلکی سهیل محمدیان سایه گستر سرکار هاپو 5 (ارباب شپش ها)
270٫000 داستان نوجوان دیو پیلکی سهیل محمدیان سایه گستر سرکار هاپو 4 (و بچه گربه)