قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
270٫000 داستان نوجوان جنیفرای.نیلسن عادله قلی پور پرتقال یک شب فاصله
260٫000 داستان نوجوان جولی تی لامانا آرزو قلی زاده پرتقال وسط ناکجا آباد
230٫000 داستان نوجوان پیت جانسون اعظم مهدوی هوپا وبلاگ خون آشام (4)سایه وحشت خاطرات
250٫000 داستان نوجوان پیت جانسون اعظم مهدوی هوپا وبلاگ خون آشام (2) باران جیغ بر جاده
320٫000 داستان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی (2)(سه شنبه عبوس)
190٫000 داستان نوجوان کری بورنل بیتا ابراهیمی هوپا هارپر و ارکستر دیوانه 3 (جنگل شب)
180٫000 داستان نوجوان کری بورنل بیتا ابراهیمی هوپا هارپر و ارکستر دیوانه 2 (سیرک رویاها)
170٫000 داستان نوجوان کری بورنل بیتا ابراهیمی هوپا هارپر و ارکستر دیوانه 1 (چتر سرخ)
200٫000 داستان نوجوان مری لو سعید علیزاده پرتقال نجات ارداس 7 (درخت ابدی)
200٫000 داستان نوجوان الیوت شرفر مریم محرابیان پرتقال نجات ارداس 6 (جنگ های نفس گیر)
200٫000 داستان نوجوان تو ئی تی سادرلند مریم محرابیان پرتقال نجات ارداس 5 (خیانت بزرگ)
180٫000 داستان نوجوان شانون هیل مریم محرابیان پرتقال نجات ارداس 4 (آتش و یخ)
300٫000 داستان نوجوان یانوس کامپوس سعید متین هوپا ناخدای هفت دریا 1 (گنج ناخدا باراکودا)
360٫000 داستان نوجوان لیزا یی فریبا چاوشی هوپا میلیسنت مین دختر نابغه
250٫000 داستان نوجوان پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی محیا بیات هوپا مهندس چیکو 1 (چیکو فریتاتا دزدگیر اختراع می کند)
200٫000 داستان نوجوان جکسون پیرس سعیده اشرفیان پرتقال مهندس الی
260٫000 داستان نوجوان جیمز پترسون،کریس گرابنستاین زهرا غفاری،مریم بنایی پرتقال من جوکترینم 3
100٫000 داستان نوجوان جی لیبود هادی تقی زاده دیبایه مسیر داستان را انتخاب کنید15 (شما یک میلیونر هستید)
390٫000 داستان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)
390٫000 داستان نوجوان استوارت گیبز مریم رفیعی پرتقال مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)
250٫000 داستان نوجوان جیمز پترسون،کریس تبتس امیرحسین دانشورکیان پرتقال مدرسه ... است(3):لطفا جای خالی را پر کنید (داداش خیلی خالی بندم)
220٫000 داستان نوجوان جیمز پترسون امیرحسین دانشورکیان پرتقال مدرسه ... است(2)به‌دادم‌برسین
390٫000 داستان نوجوان جیمز پترسون امیر حسین دانشورکیان پرتقال مدرسه ... است(1)چه وضعیه
250٫000 داستان نوجوان هولی بلک،کاساندرا کلر محیا کمالوند پرتقال مجیستریوم 3 (کلید برنزی)
240٫000 داستان نوجوان هولی بلک،کاساندرا کلر محیا کمالوند پرتقال مجیستریوم 2 (دستکش مسی)
250٫000 داستان نوجوان هولی بلک،کاساندرا کلر محیا کمالوند پرتقال مجیستریوم 1 (آزمون آهنی)
218٫000 داستان نوجوان سارا جی ماس افشین اردشیری باژ مجموعه سریر شیشه ای (1)(اریکه شیشه ای)(بخش دوم)
450٫000 داستان نوجوان پل اوانز فرانک معنوی امین پرتقال مایکل وی(6)سقوط هادس
390٫000 داستان نوجوان ریچارد پل اوانز فرانک معنوی امین پرتقال مایکل وی(5) طوفان آذرخش
280٫000 داستان نوجوان ریچارد پل اوانز فرانک معنوی امین پرتقال مایکل وی(4)شکار اژدهای یشمی