قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 داستان خارجی نیکلای گوگول خشایار دبهیمی نی یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر