قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
22٫000 کودک و نوجوان احمد شاملو تصویرگر: مهردخت امینی خانه ادبیات یه شب مهتاب( شبانه)
95٫000 داستان کودک بهاره کهزادبگی خانه ادبیات کتاب های برجسته (سفیدبرفی و هفت کوتوله)
22٫000 کودک و نوجوان - خانه ادبیات کتاب کودک
10٫000 شعر ایرانی پرویز ناتل خانلری خانه ادبیات عقاب (قطع رحلی)
10٫000 داستان کوتاه خارجی هانس کریستن سن مریم معافی خانه ادبیات داستان یک مادر
55٫000 داستان کودک احمد شاملو خانه ادبیات خروس زری پیرهن پری
22٫000 شعر کودک گلچین گیلانی خانه ادبیات باران