قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
200٫000 حقوق سعید رضادوست نگاه معاصر روزنامه ملکان، شیوه‌ی حکمرانی از نگاه خواجه نظام‌الملک طوسی
400٫000 شعر ایرانی محمد حقوقی نگاه شعر زمان ما 04 (فروغ فرخ زاد)
380٫000 شعر ایرانی محمد حقوقی نگاه شعر زمان ما 01 (احمد شاملو)