قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
175٫000 هنر حسن افشاری پارینه هنر نقاشی ایران از آغاز تا اسلام
125٫000 سینما و تئاتر ف ا پودوفکین حسن افشار مرکز فن سینما و بازیگری در سینما