قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
850٫000 جیمز جویس اکرم پدرام نیا یولسیز (اولیس) وزیری
850٫000 رمان خارجی جیمز جویس اکرم پدرام نیا نوگام یولسیز (اولیس) رقعی
280٫000 مجموعه داستان خارجی جیمز جویس احمد گلشیری نگاه بهترین داستان های کوتاه جیمز جویس
280٫000 رمان خارجی جیمز جویس فرید قدمی مانیا هنر اولیس 1 (کتاب اول)
250٫000 James Joyce جیمز جویس Dubliners