قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
270٫000 داستان نوجوان جنیفرای.نیلسن عادله قلی پور پرتقال یک شب فاصله