قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
45٫000 سرگذشت نامه جلال آل احمد فردوس یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات
100٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد فردوس نون و القلم
75٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد آدینه سبز نفرین زمین
100٫000 رمان ایرانی جلال آل احمد معیار علم مدیر مدرسه
130٫000 نمایشنامه اوژن یونسکو جلال آل احمد مجید کرگدن
125٫000 رمان ایرانی جلال آل احمد مجید،به سخن غرب زدگی
95٫000 داستان کوتاه ایرانی جلال آل احمد جامه داران سه تار
25٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد سیامک سنگی بر گوری
48٫000 ادبیات جلال آل احمد جامه دران سنگی بر گوری
100٫000 سفرنامه جلال آل احمد فردوس سفر فرنگ
50٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد خرم سرگذشت کندو ها
95٫000 داستان کوتاه ایرانی جلال آل احمد معیار اندیشه زن زیادی
100٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد جامی زن زیادی
70٫000 داستان کوتاه ایرانی جلال آل احمد جامه داران دید و بازدید
90٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد جامه دران خسی در میقات
100٫000 داستان خارجی آلبر کامو جلال آل احمد، علی اصغر خبره زاده نگاه بیگانه
55٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد جامی از رنجی که می بریم
80٫000 داستان ایرانی جلال آل احمد فردوس ارزیابی شتابزده