قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
110٫000 جامعه شناسی فیلیپ راث پیمان خاکسار چشمه یکی مثل همه
200٫000 جامعه شناسی ژان بودریار پیروز ایزدی ثالث نظام اشیا
140٫000 جامعه شناسی یرواند آبراهامیان بهرنگ رجبی چشمه مردم در سیاست ایران
70٫000 جامعه شناسی چیماماندا انگوزی آدیشی فاطمه باغستانی کوله پشتی مانیفست یک فمینیست
300٫000 جامعه شناسی صادق هدایت چشمه فرهنگ عامیانه مردم ایران (نیرنگستان،اوسانه،ترانه ها،آثار تحقیقی و آثار چاپ نشده)
190٫000 جامعه شناسی برنارد رولین سعید عدالت جو علمی و فرهنگی علم و اخلاق
375٫000 جامعه شناسی امیل دورکیم باقر پرهام مرکز صور بنیانی حیات دینی
295٫000 جامعه شناسی مانوئل کاستلز مجتبی قلی پور مرکز شبکه های خشم و امید
420٫000 جامعه شناسی تاماس ال.فریدمن رضا امیر رحیمی ماهی دنیا مسطح است (جهانی شدن در قرن بیست و یکم)
70٫000 جامعه شناسی جان استوارت میل محمود صناعی روشنگران درباره آزادی
90٫000 جامعه شناسی ابراهیم رها مروارید چه قدر خوبیم ما
295٫000 جامعه شناسی علی محمد ایزدی علم چرا عقب مانده‌ایم
230٫000 جامعه شناسی حسین نصر طرح نو جوان مسلمان و دنیای متجدد
150٫000 جامعه شناسی ماری هولمز محمد مهدی لبیبی نقد افکار جنسیت و زندگی روزمره
180٫000 جامعه شناسی جف گودوین سعید مدنی قهفرخی روزنه جنبش های اجتماعی و دموکراتیزاسیون
160٫000 جامعه شناسی آنتونی گیدنز حسن چاوشیان نی جامعه‌شناسی گیدنز (چاوشیان)
300٫000 جامعه شناسی پتر واگنر زانیار ابراهیمی نشر اختران جامعه شناسی مدرینته
350٫000 جامعه شناسی سعید معدنی قهفرخی کاب پارسه جامعه شناسی روسپی گری
220٫000 جامعه شناسی اسکات لش شاپور بهیان ققنوس جامعه شناسی پست مدرنیسم
70٫000 جامعه شناسی صادق هدایت چشمه انسان و حیوان