قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
95٫000 جامعه شناسی اریک هابس باوم عطاالله نوریان قطره یاغیان (قطره)
450٫000 جامعه شناسی ست استیونز،دیویدویتس ریحانه عبدی گمان همه دروغ می گویند (خرد و حکمت زندگی 3)
90٫000 جامعه شناسی چیما ماندا انگوزی آدیچی سمانه پرهیزکاری میلکان همه باید فمینیست باشیم
200٫000 جامعه شناسی ژان بودریار پیروز ایزدی ثالث نظام اشیا
120٫000 جامعه شناسی و مردم شناسی حسن نراقی اختران ناگفته ها
230٫000 جامعه شناسی یرواند آبراهامیان بهرنگ رجبی چشمه مردم در سیاست ایران
100٫000 جامعه شناسی چیماماندا انگوزی آدیشی فاطمه باغستانی کوله پشتی مانیفست یک فمینیست
155٫000 جامعه شناسی منوچهر آشتیانی قطره ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت (قطره)
330٫000 جامعه شناسی اولین رید ایرنامحی الدین بناب آموت علم و تبعیض جنسیتی
340٫000 جامعه شناسی علی اسدی، مجید تهرانیان نی صدایی که شنیده نشد
295٫000 جامعه شناسی مانوئل کاستلز مجتبی قلی پور مرکز شبکه های خشم و امید
220٫000 جامعه شناسی بهزاد رهبر حقیقت قطره دوران آقای رئیس جمهور این شکلی بود (قطره)
420٫000 جامعه شناسی تاماس ال.فریدمن رضا امیر رحیمی ماهی دنیا مسطح است (جهانی شدن در قرن بیست و یکم)
130٫000 جامعه شناسی ابراهیم رها مروارید چه قدر خوبیم ما
525٫000 جامعه شناسی علی محمد ایزدی علم چرا عقب مانده‌ایم
150٫000 جامعه شناسی ماری هولمز محمد مهدی لبیبی نقد افکار جنسیت و زندگی روزمره
180٫000 جامعه شناسی جف گودوین سعید مدنی قهفرخی روزنه جنبش های اجتماعی و دموکراتیزاسیون
370٫000 جامعه شناسی منوچهر آشتیانی قطره جامعه شناسی شناخت کارل مانهایم (قطره)
120٫000 جامعه شناسی اسراییل شاهاک رضا آستانه پرست قطره تاریخ یهود، آیین یهود (قطره)
700٫000 جامعه شناسی فخرالدین عظیمی قطره بحران دموکراسی در ایران (قطره)