قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
60٫000 شعر خارجی یانیس ریتسوس لیلی گلستان ثالث یونانیت و آخرین قرن قبل از بشر
140٫000 شعر ایرانی احمد رضا احمدی ثالث یادگار عشق و حرمان مدام
110٫000 داستان خارجی گابریل گارسیا مارکز بهمن فرزانه ثالث یادداشتهای پنج ساله
250٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو حسین نعیمی ثالث ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد
200٫000 رمان خارجی پائولو کوئیلو مریم الماسی ثالث والکری ها
350٫000 داستان خارجی خالد حسینی مهدی غبرائی ثالث هزار خورشید تابان
140٫000 داستان خارجی عتیق رحیمی مهدی غبرائی ثالث هزار توی خواب و هراس
60٫000 شعر ایرانی مهدی اخوان ثالث زمستان نقیضه و نقیضه سازان
135٫000 داستان کوتاه خارجی هاروکی موراکامی قاسم روبین ثالث نفر هفتم
200٫000 جامعه شناسی ژان بودریار پیروز ایزدی ثالث نظام اشیا
105٫000 فلسفه و علوم اجتماعی اومبرتو اکو پیروز ایزدی ثالث نشانه‌شناسی
385٫000 رمان خارجی خالد حسینی مهدی غبرائی ثالث ندای کوهستان
200٫000 ادبیات جهان جبران خلیل جبران آزاده مسعودنیا ثالث نامه های عاشقانه جبران خلیل جبران
120٫000 داستان خارجی ساموئل بکت سهیل سمی ثالث نام ناپذیر
50٫000 شعر فارسی مهدی اخوان ثالث زمستان منظومه بلند سواحلی و خوزیات
200٫000 فلسفه و علوم اجتماعی کنفوسیوس حسن کاظم زاده ثالث منتخب مکالمات
1٫500٫000 شعر فارسی مهدی اخوان ثالث زمستان مجموعه ده کتاب شعر مهدی اخوان ثالث (2جلدی)
150٫000 داستان خارجی ماریو بارگاس یوسا خجسته کیهان ثالث ماهی در آب
12٫000 روانشناسی و موفقیت استفن لاندین نسرین تولایی ثالث ماهی
120٫000 داستان خارجی ساموئل بکت سهیل سمی ثالث مالوی
45٫000 نمایشنامه فریدریش فون شیلر محمدعلی شیشه چی ثالث ماری استورات
280٫000 شعر ایرانی مهدی اخوان ثالث مروارید گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث(رقعی)
135٫000 شعر ایرانی مهدی اخوان ثالث مروارید گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث(جیبی)
250٫000 رمان خارجی پائولو کوئلیو حسین نعیمی ثالث کیمیاگر (پالتویی)
220٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو حسین نعیمی ثالث کیمیاگر
210٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو حسین نعیمی ثالث کوه پنجم
200٫000 داستان خارجی پائولو کوئیلو حسین نعیمی ثالث کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
115٫000 شعر ایرانی سید علی صالحی ثالث کتاب کوچک معصومیت و امید
20٫000 روانشناسی عشق و ازدواج هلن اکسلی ثالث کتاب کوچک عشق برای آدمی بسیار استثنایی(جیبی)
70٫000 داستان کوتاه خارجی لئوناردو داوینچی لیلی گلستان ثالث قصه ها و افسانه ها