قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 رمان ایرانی تام شرایتر علی معتمدی رخداد کویر یخ شکن ها (رخداد کویر)
90٫000 روانشناسی تام شرایتر زیبا اکبری رخداد کویر چهار رنگ