قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
650٫000 تاریخ ایران ماشاء الله آجودانی اختران مشروطه ی ایرانی
200٫000 تاریخ ایران هارولد آلبرت لمب صادق رضا زاده شفق بدرقه جاویدان کوروش کبیر
390٫000 تاریخ ایران مارک گازیوروسکی بهرنگ رجبی چشمه کودتای ایرانی (28 مرداد،قرنی،نوژه)،(اندیشه ی امروز ایران10)
550٫000 تاریخ ایران احمد حسینی کازرونی زوار فرهنگ تاریخ بیهقی (تاریخ تمام نمای دوره غزنویان)
120٫000 تاریخ ایران ریشارد کاپوشچینسکی بهرنگ رجبی ماهی شاهنشاه
850٫000 تاریخ ایران محمد علی فروغی (تصحیح : امیر جلال الدین اعلم ) انتشارات نیلوفر سیر حکمت در اروپا
2٫000٫000 تاریخ ایران عبدالحسین زرین کوب سخن روزگاران (تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)
650٫000 تاریخ ایران صادق زیباکلام روزنه رضا شاه
550٫000 تاریخ ایران ایمان نوروزی کتاب پارسه داریوش بزرگ معمار امپراتوری هخامنشیان
1٫650٫000 تاریخ ایران حسن پیرنیا و دیگران اروند تاریخ کامل ایران
1٫350٫000 تاریخ ایران حسن پرنیا،اقبال آشتیانی بدرقه جاویدان،جاویدان تاریخ کامل ایران
2٫250٫000 تاریخ ایران حسین پیرنیا کتاب پارسه تاریخ ایران باستان (3 جلدی)(قابدار)
750٫000 تاریخ ایران محمدرضا پهلوی حسین ابوترابیان زریاب پاسخ به تاریخ
500٫000 تاریخ ایران ونسا مارتین غلامرضا علی بابایی اختران ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم (انقلاب مشروطه 1285)
450٫000 تاریخ ایران محمود سریع القلم گاندی اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی