قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
85٫000 داستان ایرانی بیژن نجدی مرکز یوزپلنگانی که با من دویده اند
195٫000 شعر ایرانی بیژن نجدی مرکز واقعیت رویای من است
159٫000 داستان ایرانی بیژن نجدی مرکز دوباره از همان خیابان‌ها