قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
85٫000 داستان ایرانی بیژن نجدی مرکز یوزپلنگانی که با من دویده اند
195٫000 شعر ایرانی بیژن نجدی مرکز واقعیت رویای من است