قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
150٫000 نمایشنامه میشل دویچ زیبا خادم حقیقت بیدگل یکشنبه/زندگی خوب (دو نمایشنامه)
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه
240٫000 نمایشنامه محمد رضایی راد بیدگل ناکجا و دو نمایشنامه دیگر
180٫000 نمایشنامه هنریک ایبسن بهزاد قادری،یدالله آقاعباسی بیدگل مرغابی وحشی
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل مراسم قطع دست در اسپوکن
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل غرب غمزده
100٫000 نمایشنامه والاس شان بهرنگ رجبی بیدگل عزادار اجیر
240٫000 هنر دیوید لینچ علی ظفر قهرمانی نژاد بیدگل صید ماهی بزرگ
100٫000 نمایشنامه والاس شان بهرنگ رجبی بیدگل شب در رستوران تاک هاس
150٫000 نمایشنامه سارا کین عرفان خلاقی بیدگل سایکوسیس 4:48
90٫000 نمایشنامه اوریپید غلامرضا شهبازی بیدگل زنان تروا
320٫000 نمایشنامه نوئل گرگ علی اکبر علیزاد بیدگل راهنمای عملی نمایشنامه نویسی
220٫000 نمایشنامه هنریک ایبسن بهزاد قادری بیدگل دشمن مردم
180٫000 سینما و تئاتر ساموئل بکت علی اکبر علیزاد بیدگل در انتظار گودو
120٫000 نمایشنامه وودی آلن نگار شاطریان بیدگل حالا بی حساب شدیم
130٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل جمجمه ای در کانه مارا
320٫000 سینما و تئاتر ایلین استن شیرین بزرگمهر بیدگل تمرین های تئاتر فمینیستی:کتاب راهنما
160٫000 نمایشنامه یوجین اونیل یدالله آقاعباسی بیدگل تار عنکبوت و دو نمایشنامه دیگر
150٫000 نمایشنامه یوجین اونیل یدالله آقاعباسی بیدگل پیش از ناشتایی و سه نمایشنامه دیگر (نمایشنامه های بیدگل:اونیل 3)
120٫000 نمایشنامه میشل ویناور زیبا خادم حقیقت بیدگل پرتره یک زن
140٫000 نمایشنامه کارلو گولدونی علی شمس بیدگل بیوه زیرک
150٫000 طنز وودی آلن نگار شاطریان بیدگل بی بال و پر
280٫000 سینما و تئاتر لوک دیکسون حمید هاشمی بیدگل بازی-بازیگری:راهنمایی برای کارگاه های تئاتر (مطالعات اجرا 1:بازیگری)
140٫000 نمایشنامه آیرا لوین شهرام زرگر بیدگل اتاق ورونیکا