قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه
180٫000 نمایشنامه هنریک ایبسن بهزاد قادری،یدالله آقاعباسی بیدگل مرغابی وحشی
120٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل مراسم قطع دست در اسپوکن
140٫000 نمایشنامه بهمن فرسی بیدگل گلدان، بهار و عروسک
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل غرب غمزده
240٫000 هنر دیوید لینچ علی ظفر قهرمانی نژاد بیدگل صید ماهی بزرگ
126٫000 نمایشنامه ژان کلود کلی یر اصغر نوری بیدگل دو نمایشنامه تراس، روال عادی
120٫000 سینما و تئاتر ساموئل بکت علی اکبر علیزاد بیدگل در انتظار گودو
120٫000 نمایشنامه وودی آلن نگار شاطریان بیدگل حالا بی حساب شدیم
80٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل جمجمه ای در کانه مارا
220٫000 سینما و تئاتر گزینش و ترجمه: علی اکبر علیزاده بیدگل تنفس در هوای تئاتر
150٫000 طنز وودی آلن نگار شاطریان بیدگل بی بال و پر
200٫000 فلسفه و علوم اجتماعی آلن بدیو فواد جراح باشی بیدگل این قرن
90٫000 نمایشنامه پل زیندل شهرام زرگر بیدگل اثر پرتوهای گاما بر روی گل های همیشه بهار ساکنین کره ماه