قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
350٫000 رمان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی 1 (آقای دوشنبه)
320٫000 داستان نوجوان گارت نیکس مریم رفیعی بهنام هفت گانه کلیدهای پادشاهی (2)(سه شنبه عبوس)
70٫000 شعر بهنام کیانی مایا نام من فراموشی است
455٫000 رمان نوجوان لی باردوگو بهنام حاجی زاده باژ گریشا 1 (سایه و استخوان)
500٫000 رمان نوجوان پاتریک راتفوس مریم رفیعی بهنام سه گانه کوئوت شاه کش (کتاب اول:نام باد 2)
450٫000 رمان نوجوان پاتریک راتفوس مریم رفیعی بهنام سه گانه کوئوت شاه کش (کتاب اول:نام باد 1)
190٫000 عرفان و فلسفه لارنس کی. اشمیت بهنام خداپناه درآمدی بر فهم هرمنوتیک
180٫000 رمان نوجوان ال.جی.اسمیت بهنام حاجی زاده ویدا خاطرات خون آشام (خاطرات استفان 3:اشتیاق)
220٫000 رمان خارجی ال.جی.اسمیت بهنام حاجی زاده ویدا خاطرات خون آشام (خاطرات استفان 2:عطش خون)
280٫000 رمان نوجوان ال.جی.اسمیت بهنام حاجی زاده ویدا خاطرات خون آشام (خاطرات استفان 1:تبار)
589٫000 خانواده و تربیت فرزند لورا ریلی امیر بهنام نسل نو اندیش حاملگی راهنمای جامع هفته به هفته
290٫000 رمان نوجوان لی باردوگو بهنام حاجی زاده،کژوان آبهشت باژ پادشاهی شیادها (شش کلاغ:جلد دوم،بخش دوم)
180٫000 شعر ایرانی بهنام کیانی نزدیک تر بلانسبت
385٫000 رمان نوجوان تاران ماتارو بهنام حاجی زاده باژ احضارگر 3 (ساحر مبارز)
330٫000 رمان نوجوان تاران ماتارو بهنام حاجی زاده بهداد احضارگر 2 (تفتیش)
400٫000 رمان نوجوان تاران ماتارو بهنام حاجی زاده باژ احضارگر 1 (کارآموز)
145٫000 شعر ایرانی بهنام کسب پرست قصه باران اتاق ششصد و بیست و سه