قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
85٫000 رمان خارجی ژروم فراری بهمن یغمایی چشمه یک انسان یک حیوان