قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه
170٫000 جامعه شناسی یرواند آبراهامیان بهرنگ رجبی چشمه مردم در سیاست ایران
120٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل مراسم قطع دست در اسپوکن
140٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل غرب غمزده
120٫000 تاریخ ایران ریشارد کاپوشچینسکی بهرنگ رجبی ماهی شاهنشاه
80٫000 نمایشنامه مارتین مک دونا بهرنگ رجبی بیدگل جمجمه ای در کانه مارا
100٫000 نمایشنامه شل سیلوراستاین بهرنگ رجبی چشمه تمام نخ:شانزده قطعه ی مفرح برای آدم بزرگ های وقیح
270٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 14(بیسکویت ها)
200٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 13 (ماجرای تماشایی (تاحدی))
190٫000 داستان نوجوان لیز.پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 12 (کار کلاسی ام (خانواده،دوستان و موجودات پشمالو))
200٫000 داستان نوجوان لیز.پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 11 (قانون سگ های آدمخوار (فعلا))
180٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 10 (مهارت های خفن)
170٫000 داستان نوجوان لیز.پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 09 (بهترین کلاس (تقریبا))
180٫000 داستان کودک لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 08 (آره نه شاید)
200٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 07 (یک کم بختم گفته)
180٫000 داستان نوجوان لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 06 (خوردنی های خیلی ویژه (نه))
200٫000 داستان کودک1395 لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 05 (خیلی فوق العاده است (توی بعضی کارها))
230٫000 داستان کودک لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 04 (فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان))
280٫000 داستان کودک لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 03 (همه چی محشر است (نسبتا))
280٫000 داستان کودک لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 02 (بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر))
220٫000 داستان کودک لیز پیشون بهرنگ رجبی هوپا تام گیتس 01 (دنیای معرکه ی تام گیتس)
150٫000 داستان خارجی جیمز ام. کین بهرنگ رجبی چشمه پستچی همیشه دو بار زنگ می زند
110٫000 نمایشنامه دیوید ممت بهرنگ رجبی چشمه انواع مرغابی و سه نمایشنامه دیگر