قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
63٫000 داستان خارجی آلن دو باتن مهرناز مصباح به نگار یک هفته در فرودگاه
140٫000 داستان خارجی جین وبستر لیدا صدرالعلمایی به نگار راز مزرعه چهار آبگیر
200٫000 رمان خارجی والری تریویلر ابوالفضل الله دادی به نگار برای این لحظه متشکرم