قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
20٫000 روانشناسی کودک و نوجوان سیلوی ژیرارد فرزانه مهری با فرزندان یک گرگ دشمن یک گرگ دیگر (دعوا نکنیم گفت‌وگو کنیم)
50٫000 کودک مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان می دونم، نمی دونم
50٫000 کودک مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان می تونم، نمی تونم
50٫000 کودک مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان کجا یه دوست خوب هست
50٫000 کودک مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان کجا تحمل کنم
70٫000 خانواده و تربیت فرزند دکتر بئاتریس طاهره طالع ماسوله با فرزندان شیوه های تقویت هوش نوزاد (9 تا 12 ماهه)
70٫000 خانواده و تربیت فرزند دکتر باتریس میلتر طاهره طالع ماسوله با فرزندان شیوه های تقویت هوش نوزاد (6 تا 9 ماهه)
70٫000 خانواده و تربیت فرزند دکتر بئاتریس میلر طاهره طالع ماسوله با فرزندان شیوه های تقویت هوش نوزاد (3 تا 6 ماهه)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه هفتم:یه اسم خوب می خوام برای نی نی)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه هشتم:نی نی یه ماه دیگه دنیا می آد)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه نهم:خونه ی ما در انتظار نی نی)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه ششم:صدای سکسکه ت می آد نی نی جون)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه سوم:تالاپ تالاپ صدای قلب نی نی)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه دوم:نی نی دارم قد یه دونه زیتون)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه چهارم:وای خدا جون!نی نی من تکون خورد)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه پنجم:نی نی من مسافر دل من)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه اول:سلام نی نی من مامان تو هستم)