قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
20٫000 روانشناسی کودک و نوجوان سیلوی ژیرارد فرزانه مهری با فرزندان یک گرگ دشمن یک گرگ دیگر (دعوا نکنیم گفت‌وگو کنیم)
70٫000 خانواده و تربیت فرزند دکتر بئاتریس طاهره طالع ماسوله با فرزندان شیوه های تقویت هوش نوزاد (9 تا 12 ماهه)
70٫000 خانواده و تربیت فرزند دکتر باتریس میلتر طاهره طالع ماسوله با فرزندان شیوه های تقویت هوش نوزاد (6 تا 9 ماهه)
70٫000 خانواده و تربیت فرزند دکتر بئاتریس میلر طاهره طالع ماسوله با فرزندان شیوه های تقویت هوش نوزاد (3 تا 6 ماهه)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه هفتم:یه اسم خوب می خوام برای نی نی)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه ششم:صدای سکسکه ت می آد نی نی جون)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه سوم:تالاپ تالاپ صدای قلب نی نی)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه دوم:نی نی دارم قد یه دونه زیتون)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه چهارم:وای خدا جون!نی نی من تکون خورد)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه پنجم:نی نی من مسافر دل من)
50٫000 کودک و نوجوان مریم اسلامی، زهرا موسوی با فرزندان ترانه های بارداری (ماه اول:سلام نی نی من مامان تو هستم)