قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
300٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی یغما گلرویی دارینوش یک مرد
120٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی یغما گلرویی دارینوش نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
110٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی زویا گوهرین نگاه نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
140٫000 فلسفه و علوم اجتماعی اوریانا فالاچی غلامرضا امامی افق گفت و گوهای اوریانا فالاچی
250٫000 رمان خارجی اوریانا فالاچی لیلی گلستان امیر کبیر زندگی جنگ و دیگر هیچ
140٫000 داستان خارجی اوریانا فالاچی یغما گلرویی جنس ضعیف