قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
450٫000 داستان نوجوان جیمز پترسون،کریس تبتس امیرحسین دانشورکیان پرتقال مدرسه ... است (3) (لطفا جای خالی را پر کنید (داداش خیلی خالی بندم))
430٫000 داستان نوجوان جوری جان،مک بارنت امیرحسین دانشورکیان پرتقال دو تا خفن 1