قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد سپیده باوران یک بغل کاکتوس
350٫000 شعر فارسی امید مهدی نژاد سوره مهر قهوه قندپهلو (گزیده شعر طنز امروز)
120٫000 شعر ایرانی امید مهدی نژاد و محمدمهدی سیار سپیده باوران دادخواست (100شعر اعتراض)
65٫000 طنز امید مهدی نژاد سوره مهر چگونه موسیقی‌دان شویم