قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
330٫000 داستان نوجوان پیت جانسون اعظم مهدوی هوپا وبلاگ خون آشام (3) برف سرخ زمستان
250٫000 داستان نوجوان پیت جانسون اعظم مهدوی هوپا وبلاگ خون آشام (2) باران جیغ بر جاده
160٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 4 (مزرعه سرگرمی)
200٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 3 (کلاه گیس فرفری)
160٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 2 (فیل زیر خاکی)
200٫000 داستان نوجوان پل جنینگز اعظم مهدوی هوپا ماجراهای ریکی پرنده 1 (راز لاله سیاه)