قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
350٫000 رمان خارجی استیو تولتز پیمان خاکسار چشمه ریگ روان
520٫000 داستان خارجی استیو تولتز پیمان خاکسار چشمه جزء از کل