قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
22٫000 کودک و نوجوان احمد شاملو تصویرگر: مهردخت امینی خانه ادبیات یه شب مهتاب( شبانه)
120٫000 ادبیات انوش شهابی قطره یادنامه ی فریدون فروغی
250٫000 ادبیات جمعی از نویسندگان مروارید یادمان همزاد عاشقان جهان. قیصر امین پور
150٫000 ادبیات سیاوش جمادی قطره یادبود ایوب در جهان کافکا
500٫000 ادبیات سیمین بهبهانی نگاه یاد بعضی نفرات
330٫000 ادبیات فخرالدین اسعد گرگانی با مقدمه و تصحیح و تحشیه: محمد روشن صدای معاصر ویس و رامین (با دو گفتار از صادق هدایت و مینورسکی)
180٫000 ادبیات لئونید لئونوف ابوالحسن نجفی انتشارات نیلوفر وظیفه ادبیات (مجموعه مقالات)
28٫000 ادبیات ابوالحسن نجفی کتاب زمان وظیفه ادبیات (24 مقاله از 20 نویسنده)
120٫000 ادبیات عرفان نظرآهاری ناهید جلیلی مرند نور و ناز وای اگر پرنده ای را بیازاری (2 زبانه)
370٫000 ادبیات کریم فیضی معین هوشنگ دوم
280٫000 ادبیات حکیم نظامی گنجوی با تصحیح و حواشی: حسن وحید دستگردی زوار هفت پیکر
1٫350٫000 ادبیات عبداللطیف طسوجی پارمیس هزار و یک شب
90٫000 ادبیات عرفان نظرآهاری افق هر قاصدکی یک پیامبر است(پالتویی)
400٫000 ادبیات نیما یوشیج تدوین: سیروس طاهباز نگاه نیما یوشیج (نامه ها)
100٫000 ادبیات محمد علی سپانلو نگاه نویسندگان پیشرو ایران(مروری بر قصه نویسی، رمان نویسی و...)
225٫000 ادبیات باستانی پاریزی علم نون جو دوغ گو
190٫000 ادبیات جهان ویلیام کین مریم کهنسال نودهی،کاوه فولادی نسب چشمه نوشتن مانند بزرگان ۱
40٫000 ادبیات عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری به کوشش علی حصوری چشمه نوروزنامه
150٫000 ادبیات سیروس شمیسا صدای معاصر نگاهی به سپهری
385٫000 ادبیات عبدالحسین زرین کوب سخن نردبان شکسته
200٫000 ادبیات جهان جبران خلیل جبران آزاده مسعودنیا ثالث نامه های عاشقانه جبران خلیل جبران
50٫000 ادبیات گروه نویسندگان مرکز پژوهشهای ارمنی شناسی دانشگاه ا بنیاد نیشابور نامداران فرهنگ ارمنی*
80٫000 ادبیات نصرالله قادری نیستان ناله های عشق
150٫000 ادبیات میر جلال الدین کزازی نارنجستان ناخودآگاهی
130٫000 ادبیات محمود دولت آبادی چشمه میم و آن دیگران
600٫000 ادبیات سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری به کوشش علی دهباشی آوردگاه هنر و اندیشه می و مینا
1٫100٫000 ادبیات فارسی جلای الدین همایی سخن مولوی نامه (۲ جلدی)
450٫000 ادبیات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی آگه موسیقی شعر
750٫000 ادبیات فریدالدین عطار نیشابوری سخن منطق الطیر
200٫000 ادبیات فارسی فریدالدین عطار نیشابوری بهزاد منطق الطیر