قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
60٫000 فیلمنامه طنز ابراهیم رها مروارید یک چشم به هم زدن (فیلمنامه طنز)
300٫000 ادبیات ابراهیم رها فرهنگ معاصر کتاب پس کوچه
75٫000 داستان ایرانی ابراهیم رها چشمه دری وری
90٫000 جامعه شناسی ابراهیم رها مروارید چه قدر خوبیم ما
110٫000 طنز ادبی ابراهیم رها چشمه پرت و پلا