قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
100٫000 آموزشی کودک علیرضا کریمی عارف کامل یک تا ده (آشنایی با اعداد فارسی)
60٫000 آموزشی کودک جولی مارکس فراز پندار فنی ایران وقتی زبان باز کنم
100٫000 آموزشی کودک علیرضا کریمی عارف کامل وان تو تری (با رنگ آمیزی)
30٫000 آموزشی کودک فهیمه سیدناصری ذکر می خواهم یاد بگیرم12 (تکه های گمشده (پازل))
30٫000 آموزشی کودک گوتیه اوزو راضیه خوئینی قدیانی می بینم،بزرگ می شم 6 (حشرات)
30٫000 آموزشی کودک گوتیه اوزو راضیه خوئینی قدیانی می بینم،بزرگ می شم 4 (مزرعه)
30٫000 آموزشی کودک گوتیه اوزو راضیه خوئینی قدیانی می بینم،بزرگ می شم 3 (وسایل نقلیه)،(گلاسه)
30٫000 آموزشی کودک گوتیه اوزو راضیه خوئینی قدیانی می بینم،بزرگ می شم 2 (حمام)،(گلاسه)
30٫000 آموزشی کودک سیگرید مارتینث راضیه خوئینی قدیانی می بینم،بزرگ می شم 1 (آشپزخانه)
650٫000 آموزشی کودک فهیمه سیدناصری ذکر کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)
350٫000 آموزشی کودک ثنا حسین پور پرتقال،خیلی سبز کتاب کار مهارت های زندگی پیش دبستانی،همراه با برچسب
350٫000 آموزشی کودک ثنا حین پور پرتقال کتاب کار پیش دبستانی ریاضی و هوش 1
180٫000 آموزشی کودک خانه ادبیات کتاب کار پیش از حمام با فومی حیوانات جنگل و مزرعه
60٫000 آموزشی کودک طاهره شاه محمدی ذکر قیچی و چسب و مداد نقاشی شاد شاد 3
70٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی ذکر قایم موشک با تصویرهای پنهان 1 (بیش از 250 تصویر پنهان)
55٫000 آموزشی کودک فهیمه سیدناصری ذکر قاصدک دانایی14 (ماز 1)
150٫000 آموزشی کودک فهیمه رحمتی عارف کامل شاد باشیم
190٫000 آموزشی کودک گوردون مک کوم حسین سلیمانی آوند دانش ساخت ربات
50٫000 آموزشی کودک طاهره شاه محمدی ذکر رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)
100٫000 آموزشی کودک مریم بهرامی آسمان خیال رنگ آمیزی ماشین ها
120٫000 آموزشی کودک جینین ساندرز جواد کریمی فنی ایران رازهایی که نباید مخفی کرد
20٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی قدیانی دنیای زیبای کتی 7 (کتی و شمارش اعداد)
35٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی قدیانی دنیای زیبای کتی 6 (کتی و خواب های شیرین)
20٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی قدیانی دنیای زیبای کتی 5 (کتی و قهر و آشتی)
35٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی قدیانی دنیای زیبای کتی 4 (کتی و یک روز قشنگ)
20٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی قدیانی دنیای زیبای کتی 3 (کتی در سفر پرماجرا)
20٫000 آموزشی کودک فرزانه کریمی قدیانی دنیای زیبای کتی 1 (کتی در جشن تولدش)
150٫000 آموزشی کودک براون واتسون قاسم عبدالهی عارف کامل دانا 2 (بازی های فکری) ویژه 3 تا 6 سال
160٫000 آموزشی کودک خانه ابیات حیوانات لمسی مزرعه
50٫000 آموزشی کودک فهیمه سیدناصری ذکر حواستو جمع کن15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)