قیمت (ریال) موضوع نویسنده/ مترجم ناشر عنوان
250٫000 رمان تاریخی توماس مان ذبیح الله منصوری نگارستان کتاب یوسف در آیینه تاریخ
250٫000 ادیان کورت فریشلر ذبیح الله منصوری نگارستان کتاب عایشه بعد از پیغمبر
200٫000 رمان تاریخی داریا اولیویه ذبیح الله منصوری کتاب وستا شاهزاده خانم محکوم